Fettavskiljaren THOR

Fettavskiljaren THOR

  • Artnr: 5643841
  • Vikt, kg: 0

Beskrivning av artikel

Fettavskiljaren THOR

Storlek: B 761 x D500 x H 494 (100 mm justering.)
Vikt: 26 kg.
Vattenvolym: 35 liter
Flöde: 2 liter/sekund
Mängd: 1800 liter/timme
Spänning: 24 V DC
Nominell effekt: 8 W
Täthet: IP 67.

Svensk design med helhetstänk
Kompakt och lätt att hålla ren
Mycket enkel att installera
Helautomatisk med optimerade funktioner
Larmar när filtret och fettbehållaren är fulla
Mycket lättskött
Unik självrengörande botten, luktfri

THOR separerar automatiskt ut fett och matrester ur avloppsvattnet. Den mest lättskötta fettavskiljaren för placering inomhus.
Fettavskiljaren THOR är helautomatisk och känner av om det finns fett i vattnet. Bandet som lyfter ur fettet ur huvudbehållaren stannar först när allt fett är borta och startar igen när nytt fett kommer in.
Matrester samlas upp i filtret och de finaste partiklar som går igenom samlas upp i botten av huvudbehållaren och pumpas åter till filtret. Efter att reningen är utförd står den i viloläge. Ingen programmering behövs.
THOR larmar när filter eller fettbehållaren behöver tömmas. När fettbehållaren är full så stannar fettupptagningen så att inte fettbehållaren svämmar över. Det ingår två filter och två fettbehållare så att man alltid ställer in en ren i THOR.
Automatisk filtrering av bottenskiktet för att slippa dålig lukt. THOR är den enda fettavskiljaren på marknaden som själv håller botten ren.
Miljömedveten produktutveckling för en hållbar framtid som minskar motsvarande Co²-utsläpp med 5 ton/år i snitt per maskin i jämförelse med passiva fettavskiljare. Dessutom hämtas fettet gratis av Sveprol som gör biodiesel av det, valfri service.
-märkt

Se även

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)